Företagets historia

Föregångaren till Teknoprod AB, Teknomex HB, startade år 1979 med att montera stift i mönsterkort för att sedan elektriskt förbinda dem med wire-wrap-teknologin.

Den största kunden vid den tidpunkten var Svenska Rymdstyrelsen. Senare tillkom uppdrag med montering av bakplan och kablage till modemskåp för Svenska Televerket, lampor till IKEA och grenuttag till Kontakten AB och EL-Be Belysning AB. Teknomex HB var även delägare i ett bolag i Polen – Swedex Universal Sp.z o.o.

1986 omvandlades Teknomex HB till Ingenjörsfirma Teknoprod AB. Teknoprods produktion delades då mellan enheten i Bromma och det delägda bolaget i Polen. Företaget växte snabbt, och för att möta de ökande volymerna och efterfrågan, etablerades ett helägt dotterbolag utanför Warszawa år 1990.

För att säkerställa leveranserna mellan Polen och Sverige började varorna transporteras med egna lastbilar.

De första åren fram till idag

Under 90-talet växte Teknoprod AB och utvecklades till en kompetenspartner som kunde leverera helhetslösningar till olika industrier.

Kvalitetscertifikat ISO 9001 erhölls för verksamheterna i Sverige och Polen. För den polska verksamheten erhölls även miljöcertifikat ISO 14001, UL file och AQAP ett NATO certifikat samt IPC-A-610 / 620.

Verksamheten riktades alltmer in på att tillgodose svenska industriföretags behov av kablage, elektromekanik och system. För att möta nya krav från kunderna breddades utbudet till att även omfatta elektronik, fiberoptik och industrigummi. Tillverkning av fiberoptik skedde i egen regi i Polen, och elektronikproduktion i samarbete med extern partner. Gummiprodukter togs fram i nära samarbete med ett antal tillverkare i Polen.

År 2007 flyttade produktionen till en helägd, mer ändamålsenlig produktionsenhet i utkanten av Warszawa. Under de senaste åren har produktionskapaciteten ökats, bl.a. genom investeringar i en modern maskinpark och ett nytt affärssystem. Allt för att bättre kunna tillgodose de krav och behov som marknaden ställer.

Teknoprod idag

Vi är idag över 170 medarbetare varav 6 personer i Sverige och resterande i vår helägda produktionsenhet. Teknoprod AB satsar vidare på att vara en ledande leverantör av kablage och kompletta system till kunder som ställer höga krav på kvalitet, flexibilitet, leveranssäkerhet och service.

Kontakt

08–445 11 50

Hållbara konstruktioner börjar med högkvalitativa material. Teknoprod levererar elektronik och kopparkablage samt relaterade tekniska produkter i världsklass för hög prestanda. För oss innebär ett kundsamarbete att leverera i tid och att involvera dig som kund i utformningen och utförandet av projektet. Våra processer och produkter är certififierade.

 

Eller så hör vi av oss till dig.

Vi ringer dig!