Warning: Undefined variable $alttitle in /home/klient.dhosting.pl/teknoprod/teknoprod.se/public_html/wp-content/themes/seodr/template-simplehead.php on line 47

Warning: Undefined variable $btn1 in /home/klient.dhosting.pl/teknoprod/teknoprod.se/public_html/wp-content/themes/seodr/template-simplehead.php on line 48

Warning: Undefined variable $picc in /home/klient.dhosting.pl/teknoprod/teknoprod.se/public_html/wp-content/themes/seodr/template-simplehead.php on line 57

Tillverkning av två- eller tredimensionellt formad slang

På den här sidan berättar vi om tillverkning av två- och tredimensionellt formade slangar med exempel på moment i produktionen av slangar för turbosystem i fordon.

Formade slangar för fordons turbosystem 

Formade slangar för turbosystem i fordon är en relativt ny generation slangprodukter med stor innerdiameter. Produkterna består av flera gummiskikt och har textilarmering.

Slangarna är utrustade med egenskaper för en tuff arbetsmiljö. De måste klara stora temperatur- och tryckintervall, vara kemiskt beständiga mot olja, diesel eller bensin på insidan, och utmattnings- och töjningsbeständiga mot både yttre och inre mekanisk påkänning. Slangarna är konstruerade för frekventa deformationer under växlande tryck.

Slangar avsedda för TCI 

Gummiblandningar i slangar avsedda för turboaggregat med laddluftkylare, TCI (Turbo Charge Intercooler), har varierat med tiden. De vanligast förekommande blandningarna brukar vara vamac (AEM), etylenakrylat (ACM) och vinylmetylsilikon (VMQ) med ett inre skikt av silikon (FVMQ) eller elaster (FKM). Elaster är lättrörliga polymerer som klarar töjning utan att brista.

Utvecklingen har gått mot TCI-slangar bestående av fyra skikt där det inre skiktet i själva verket består av två samextruderade skikt:

 1. Inre skikt av FVMQ.
 2. Mellanskikt av VMQ.
 3. Armeringsskikt av aramidfiber.
 4. Yttre skikt av VMQ.

Slangar från Teknoprod

Våra fyrskiktade TCI-slangar produceras med en metod som garanterar en stabil produkt av hög kvalitet. Låt oss ta exemplet ovan med de två inre skikten bestående av VMQ och FVMQ.

Här används en teknik med två strängpressningsverktyg, så kallade extrudrar, som är anslutna till varandra. De båda verktygen är särskilt framtagna för de två materialen FVMQ och VMQ i slangens inre skikt. Att foga dem samman genom strängpressning kallas för samextrudering. Längst fram sitter ett extruderingshuvud som ser till att materialen fäster både starkt och koncentriskt mot varandras ytor.

 1. Slangen kyls ned och förs vidare till stationen för textilarmering genom stickningsmetoden. Som textilarmering används aramidgarn. Det är en syntetisk fiber med exceptionellt hög hållfasthet, kemisk beständighet och värmetålighet. Garnslag och garntyp väljs efter tryck- och temperaturkrav.
 2. Nästa produktionssteg är att applicera det yttre lagret av VMQ på textilflätans yta med hjälp av en annan typ av extruder. Detta ger ett rakt silikonrör, ett slangämne, som kyls ned och skärs upp i lämpliga längder.
 3. Ytterdiametern mäts med laserprecision för att säkerställa att rörets dimensioner håller sig inom snäva toleranser genom hela extruderingsprocessen.
 4. Sektionerna av de råa slangämnena förvaras på för ändamålet avsedda ställningar i väntan på vulkanisering.

På samma produktionslina tillverkas också varianter av formade slangar. TCI-slangar utan FVMQ-skiktet och kylsystemslangar med VMQ som klarar högre temperaturer än de vanligare gummislangarna av typen EDPM. Så här går det till:

 1. Det till rätt längd skurna slangämnet träs för hand på metalldornar med önskad form och diameter.
 2. Vulkaniseringsprocessen sker i ångautoklaver som är en slags tryckkokare. Ett elektroniskt kontrollsystem säkerställer rätt vulkaniseringstid, temperatur och tryck i autoklaven. Temperaturen är avgörande för att polymerer tvärbinds på rätt sätt. Trycket garanterar att slangen får rätt storlek och form.
 3. Efter vulkaniseringsprocessen tas slangarna bort från sina metalldornar och tvättas i speciella industriella tvättmaskiner för att avlägsna eventuella föroreningar.
 4. Nästa steg i produktionen är uppvärmning av slangarna i värmekammare med varmluft. Denna operation säkerställer att vulkaniseringsprocessen i de använda VMQ- och FVMQ-materialen avslutas på rätt sätt.
 5. Efter detta tvättas slangarna på nytt och skärs sedan i önskade längder vid skärstationerna. Denna operation utförs med hjälp av speciella mallar som säkerställer korrekta dimensioner på slangen.
 6. Därefter flyttas slangarna till efterbehandlingsstationen. Där förses de med artikelnummer, monteringsmärken och andra komponenter enligt ritningen för den tillverkade slangen. Tekniken är inkjet- och tampongtryck med speciella kvaliteter på bläcket. I efterbehandlingen ingår också eftermonteringar av komponenter som snabbkopplingar, T-kopplingar, raka kopplingar, höljen med mera.
 7. Nu är det snart klart. Efter avslutande kvalitetskontroll, där slangarna kontrolleras enligt kontrollkortet, är det dags för emballering enligt kundens önskemål med vidare befordran till lagret för färdiga varor. Där väntar alla färdigt formade slangar på att skickas vidare till kunden.

De slangar som tillverkas i en kontinuerligt pågående process, utan användning av dornar, garanterar hög upprepad kvalitet och perfekt vidhäftning av de enskilda materialskikten. Denna tillverkningsprocess leder samtidigt till en märkbar minskning av kostnader.

Läs mer om våra gummiprodukter.