Warning: Undefined variable $alttitle in /home/klient.dhosting.pl/teknoprod/teknoprod.se/public_html/wp-content/themes/seodr/template-simplehead.php on line 47

Warning: Undefined variable $btn1 in /home/klient.dhosting.pl/teknoprod/teknoprod.se/public_html/wp-content/themes/seodr/template-simplehead.php on line 48

Warning: Undefined variable $picc in /home/klient.dhosting.pl/teknoprod/teknoprod.se/public_html/wp-content/themes/seodr/template-simplehead.php on line 57

Rak och formad gummi- och silikonslang

Ett av gummimaterialets vanliga områden för tillämpning är gummislangar. De används bland annat inom bilindustrin, livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin. Vid slangtillverkning används olika typer av gummi och silikon med olika temperatur- och tryckbeständigheter. Materialet skiftar med slangarnas användningsområden.

Från raka till formade slangar 

Raka slangar tillverkades redan på 1800-talet. Sedan dess har teknikutvecklingen på området slangtillverkning tagit stora kliv. Behoven av att förbinda punkter där rak slang helt enkelt inte gör jobbet har blivit fler. Idag kan gummislang formas två- och tredimensionellt. Ett rakt format slangämne appliceras på en metalldorn som exakt motsvarar dess passform och tillämpning. Det kallas för vulkanisering. Efter vulkaniseringen måste den formade slangen efterbearbetas.

Egenskaper 

Beroende på användningsområde kan formade slangar tillverkas som enkelskiktsslangar utan textilförstärkning eller som flerskiktsslangar med textilförstärkning. De sistnämnda består av ett inre skikt, därefter textilförstärkning och sist ett yttre gummiskikt som ofta har andra egenskaper än det gummimaterial som används för det inre skiktet.

Även gummi- och silikonslangar som tillverkas och vulkaniseras som raka slangar kan också få andra former. De kan böjas. Emellertid kan det enbart göras i en begränsad omfattning eftersom det kan medföra en ofrivillig tillplattning av tvärsnittet. Eller i värsta fall en fullständig knäckning. Det begränsar medieflödet i slangen eller stoppar det helt och hållet.

Dessutom förkortas livslängden på en slang som tvingats ändra sin form. Genom att istället välja gummislangar som från början formats två- eller tredimensionellt undviks den risken. Mediet i en flerdimensionellt formad slang flödar mer pålitligt.

Fördelarna med två- och tredimensionellt formade slangar 

Två- eller tredimensionellt formade slangar är också bra för ekonomin. De minskar kostnaderna eftersom maskiner och utrustning kräver mindre utrymme. Maskinerna kan göras mer kompakta.

Behoven inom industrin har i hög grad drivit på utvecklingen av den här typen av formad slang. Tillämpningarna är många. Tillverkningstekniken gör idag användningsområdet stort och skiftande.

Både ny teknik och nya material har ökat den praktiska användningen av formade slangar över hela världen. Nya typer av gummimaterial och andra komponenter i gummiblandningar har införts. Olika typer av textilförstärkning har också tillkommit med bättre drifts- och hållfasthetsparametrar.

Två- och tredimensionellt formade slangar har i stor utsträcknings använts av fordonsindustrin. Främst biltillverkning. Produkterna används exempelvis för

 • kylsystem i förbränningsmotorer drivna med bensin, diesel eller andra drivmedel,
 • ledning av kylvätskor i olika sammanhang som elbatterier, rymdfarkoster och kylutrustningar,
 • tillverkning av livs- och läkemedel,
 • uppvärmningssystem i olika maskiner, byggnader, båtar, husbilar, campingvagnar, tåg, färjor och spårfordon,
 • luftledningssystem,
 • bränslesystem,
 • hydrauliksystem,
 • TCI-system (Turbo Charge Intercooler),
 • disk- och tvättmaskiner samt
 • medicinska utrustningar och applikationer.

Tillämpningen av formade slangar har ökat särskilt kraftigt i TCI-system. Värmebeständiga material, som blandningar av gummi och silikon (VMQ), fluorsilikon (FVMQ) och textilförstärkningar av meta-aramid, har bidragit till denna tillväxt. De vanligaste typerna av textilförstärkning är

 • aramidgarn (AR),
 • para-aramid,
 • meta-aramid,
 • polyestergarn (PET),
 • polyamidgarn (PA) samt
 • viskos (Rayon).

Garnens viktigaste egenskaper 

 • Aramidgarn används som förstärkningsfibrer när hög hållfasthet krävs och har utmärkt kemisk beständighet och temperaturbeständighet.
 • Para-aramid klarar upp till 180˚ C.
 • Meta-aramid klarar upp till 250˚ C.
 • Polyestergarn tål temperaturer upp till 150˚ C.
 • Polyamidgarn är känsliga för oxidation när det utsätts för ljus och värme.
 • Polyestergarn är resistent mot temperaturer upp till 100˚ C.
 • Den största svagheten hos viskos är dess låga motståndskraft mot hydrolys.

Teknoprod använder enbart aramidgarn i formad slang produkter vilket garanterar hög tryck- och temperaturbeständighet.

Läs mer om våra gummiprodukter.