Välkommen till oss!

Teknoprod AB är en legotillverkare av kompletta system där elektromekaniska system, kabelstammar, fiberoptik samt vårt eget varumärke Viking med belysning och tillbehör ingår.

Som leverantör till svensk industri sedan mitten av 1980-talet har vi mycket högt ställda kvalitetskrav på hela vår process från design till levererad produkt.

Tillverkningen sker vid vårt helägda dotterbolag Teknosystem i Polen TEKNOSYSTEM CO. LTD samt att vi har ett långvarigt samarbete med tillverkare av gummi-, plast-, och metallprodukter.

Transporter mellan vår produktionsenhet och vårt färdigvarulager i Täby sker med egna fordon för att garantera bästa leveranssäkerhet.
Våra kunder finns bl.a. inom fordons-, vitvaru-, luftbehandlings- och verkstadsindustrin.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er!

Produkter

Elektromekaniska system

Kablage

Fiberoptik

Gummi och plastprodukter

Metallprodukter

Belysning och tillbehör

Besöksadress:

Eldarvägen 1
SE-187 75 TÄBY