OM TEKNOPROD

Teknoprod är en tillverkare av kompletta system där elektronik, fiberoptik, kablage, kabelstammar och elektromekanik ingår. Vi levererar produkter till ledande företag inom fordonsindustri, automation, sedel- och materialhantering.

Tillverkningen sker på vårt dotterbolag Teknosystem gå in gärna på www.teknosystem.com
Våra kunder ställer mycket höga krav på leveranssäkerhet, service och kvalitet.

Vi tar hand om hela processen från idé till färdig produkt och sköter produktberedning, inköp av komponenter, produktion och logistik för våra kunders räkning. Kundanpassning är en självklarhet.

Leveranssäkerhet
Vår produktion är förlagd till vårt helägda bolag i Polen. Transporter mellan vår produktion i Polen och vårt färdigvarulager i Bromma sker med egna fordon för att garantera god leveranssäkerhet.rdon för att garantera god leveranssäkerhet.

Service
Genom att äga och ansvara för hela kedjan, från inköp av komponenter till leverans av färdig produkt, kan vi ge våra kunder god service och vara flexibla. Vår kundsupport och teknikberedning jobbar med personligt engagemang för att snabbt ta fram nya produkter tillsammans med våra kunder.

Kvalitet
Våra verksamheter i Polen och Stockholm är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001, verksamheten i Polen är även miljöcertifierad enligt ISO 14001. För att säkerställa hög kvalitet från prototyp till serieproduktion jobbar vi i nära samarbete med våra kunder.

Produktion
Kvalificerade produkter till industrin i Sverige tillverkas i Polen. Vår serietillverkning av system, elektronik, kablage, kabelstammar och fiberoptiska produkter är förlagd till det helägda dotterbolaget i Polen som ligger i Warszawa

- cirka 160 anställda
- kunnig personal med stor erfarenhet
- modern maskinpark
- kvalitetscertifiering enligt ISO 9001
- miljöcertifiering enligt ISO 14001 i Polen
- attraktivt kostnadsläge i Polen

General Terms of Delivery

NYHETER