VÅR KVALITETSPOLICY

"QUALITY IS OUR BUSINESS"

Teknoprod skall vara en förstklassig systemleverantör av elektronik, koppar- och fiberoptiska kablage samt tillhörande tekniska produkter.

Företaget strävar efter att tillsammans med våra kunder ständigt förbättra våra produkter och tjänster. Vårt mål är att möta kundernas förväntningar på Kvalitet och Leveranssäkerhet.

Certifieringar för vårt helägda dotterbolag Teknosystem där produktionen är förlagd.
Gå in gärna på www.teknosystem.com

NYHETER