FÖRETAGETS HISTORIA

Ingenjörsfirman Teknoprod AB startades av André Dziewanowski 1986. Företaget monterar elektromekaniska detaljer och kablage till IKEA och liknande företag. Produktion sker delvis i Bromma och hos ett delägt bolag i Polen.

Företaget växte snabbt och för att möta de ökade volymerna etableras ett helägt dotterbolag nära Warszawa 1990. Under 90 talet flyttas all produktion till det egna bolaget i Polen. För att säkerställa leveranserna från Polen sköts logistikkedjan med egna lastbilar.

De första åren fram till idag

Under hela 90-talet växer Teknoprod med sina kunder och utvecklas till en kompetenspartner som kan leverera helhetslösningar. Kvalitetscertifikat ISO 9001 erhålls för verksamheterna i Sverige och Polen, för den Polska verksamheten erhålls även miljöcertifikat ISO 14001.

Verksamheten inriktas allt mer på att tillgodose svenska industriföretags behov av kablage, elektronik och system. För att möta nya krav från våra kunder breddar vi vårat utbud till att även omfatta elektronik, fiberoptik och industrigummi. Tillverkning av fiberoptik sker i egen regi i Polen, elektronikproduktion sker i ett strategiskt samarbete med en partner i Gdansk. Gummikomponenter tas fram i nära samarbete med ett antal leverantörer i Polen.

Under de senaste åren har vi både ökat produktionskapaciteten i Polen och investerat i ett nytt affärssystem för att bättre tillgodose våra kunders ökade behov.

Teknoprod idag

Idag är vi 9 anställda i Sverige och 160 anställda i vår tillverkningsfabrik i Polen. Vi satsar vidare på att vara en ledande leverantör av kompletta system till kunder som ställer höga krav på leveranssäkerhet, service och kvalitet.

Vår kompetenta personal svarar gärna på era frågor om hur vi kan hjälp er med era behov.

Kontakta oss på eller ring oss.

NYHETER