FIBEROPTIK

Teknoprod AB levererar fiberoptiska kablage och andra fiberoptiska produkter för industriellt bruk. Våra kunder finns inom informationsöverföring-, telekommunikation-, telefoni-, bredband-, flyg- och rymdsektor.

Produktion och utveckling av fiberoptiska produkter, primärt singelmod för telekomtillämpningar, har bedrivits sedan 1998 vid vår fabrik i Polen. All försäljning sker genom Teknoprod AB.

Tillverkningen karakteriseras genomgående av mycket hög kvalitet. En omfattande kvalitetskontroll har därför byggts upp och utförs som en naturlig och integrerad del av produktionen. Detta medför att innan produkterna lämnar fabriken, har samtliga optiska och mekaniska parametrar kontrolleras till 100%.

Patch cords
Patch cord är ett single mode kablage bestående av en 2mm kabel i både simplex eller duplex utförande. Produkten kan beställas i valfri längd och används för korskopplingar och termineringar av olika typer av aktiva ändutrustningar. Bägge ändar av kabeln är kontakterade med kontakter av valfri modell och kontaktkvalité. Det har blivit allt vanligare med hybridkablage, d.v.s. med olika sorters kontakter i bägge änder, allt enligt Ert önskemål.

Pigtails
Pigtail är en single mode 0.9mm kabel av varierande längd, kontakterad i ena änden.
Produkten kan beställas i varierande längder, med olika typer av kontakter samt kontaktkvalité.


Fan out tail
Fan-out är en ribbon-fiber som är kontakterad i ena änden. Den finns både som 4- och 8- ribbon. Ribbon fibern delas upp i sina individuella fibrer i en hermetisk tillsluten lim-box. På ena sidan om lim-boxen skyddas ribbon svansen av en blå 2mm skyddstub, på andra sidan skyddas de individuella fibrerna av transparenta 0.9mm skyddstuber. Produkten kan beställas i varierande längder, på bägge sidorna av lim-boxen, med olika typer av kontakter samt kontaktkvalité.

ODF - Optical Distribution Frame
Vi erbjuder även förkontakterade kompletta ODF boxar, allt från 12 upp till 192 fibrer. Kabels fabrikat samt utstickande längd enligt Era önskemål. Den kompletta boxen med sin utstickande kabel stubbe är klar att svetsas mot befintlig stationskabel, vilket reducerar installationstiden samt transmissionsförlusterna. Produkten leveraras med typ av box och kabel enligt Era önskemål, med valfri kontakttyp i UPC eller APC utförande.

Reference case
Låda innehållande singel- eller multimode fiber, längden på fibern kan väljas från 100 meter upp till 1000 meter. Levereras med valfria kontakttyper i UPC eller APC utförande. Produkten används för inmätning av fibersystem t.ex. vid ODTR mätning.

LEMO harness
Flerpoliga kontakter för fiber med "Push-Pull" snabblåsning, singel- och multimode. Lemo:s fiberkontakter har höga miljökrav mot t.ex. damm, vibration eller chock. Flera olika typer och varianter finns att välja på.

Conne- ctor Perfor- mance Insertion Loss Max.[dB] Return Loss [dB] Radius [mm] Vertex Offset [µm] Fiber withdrawal [nm] Fiber protrosion [nm]
FC, SC, ST, MU SPC 0.5 >40 10-25 <50 <50 <50
FC, SC, ST, MU UPC 0,2 >50 10-25 <50 <50 <50
SC APC 0,2 >60 5-9 <50 <50 <50
LC UPC 0,2 >50 7-25 <50 <50 <50
FC, ST, SC, LC, MTRJ MM 0,4

NYHETER